JÁTÉKSZABÁLYZAT

Promóciós játék neve („Promóció”): “X-Epil” nyereményjáték

 1. A Promóció szervezője

  Az Alveola Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Gizella u 28/A., cégjegyzékszám:Cg.01-09-567918, cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12240911-2-42; „Alveola” vagy „Szervező”) mint a promóciós játék szervezője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen játékszabályzat tartalmát és az alábbiakban ismerteti a Promóció részleteit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint szervezővel szemben, illetve a játékosokkal szemben megfogalmazott, és betart, illetve betartat.
 2. A Promócióban résztvevő személyek

  A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve az Alveola alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a Promócióban, úgy az Alveola vagy megbízottja, e személyt a Promócióból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott ajándékot visszakövetelheti. Fenti feltételek ellenőrzésére az Alveolának nincs módja, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.
 3. A Promóció időtartama

  A Promóció 2022.06.09-06.17-ig tart. A játékosok ezen határidőn belül jogosultak a Promócióra történő jelentkezéseik leadására. Az ezen időtartamon kívül leadott jelentkezéseket az Alveola érvénytelennek nyilvánítja és a Promóció keretéből kizárja.

A sorsolás időpontja: 2022.06.17.

 • A Promóció menete
  A játékos feladata, hogy a promóciós posztban leírt feltételeknek megfelelően cselekedjen az X-Epil hivatalos Facebook oldalán közzétett posztban. Az Alveola a Promóció időtartama alatt összesen 1 nyereményt oszt ki 1 nyertes játékosnak ajándékba.

  A szabálytalanul kommentelők a játékból automatikusan kizárásra kerülnek!

  A játékos arról, hogy jutalomban részesült-e, a Promóció időtartamának zárónapját követő 1 napon belül értesül. Az Alveola munkatársa közvetlenül a Facebook oldalon teszi közzé a nyertest, akivel privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot. Az Alveola munkatársa elkéri a nyeremény átadásához szükséges alábbi személyes adatokat: teljes név, postázási cím, telefonszám. Ha a nyertes a megkeresésre 10 naptári napon belül nem válaszol, az Alveola kénytelen úgy tekinteni, hogy a nyereményre nem tart igényt. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény az Alveola terhére nem értékelhető.

  Az Alveola nem oszt szét a jelen játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb ajándékot. Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és pénzre vagy más nyereményre át nem válthatók.

  A Promóció során nyerhető nyereménycsomagok tartalma:
 • 1 db X-Epil Használatra kész prémium hipoallergén gélgyantacsíkok arcra 12 db
 • 1 db X-Epil Használatra kész prémium gélgyantacsíkok bikini-hónalj 12 db
 • 1 db X-Epil Használatra kész prémium gélgyantacsíkok testre 12 db
 • 1 db X-Epil Happy roll gyantázó szett
 • 1 db X-Epil Eldobható női borotva 3 pengés 3+1/csomag
 • 1 db X-Epil Cukorpaszta 250 ml
 • 1 db X-Epil Szőrtelenítés utáni nyugtató gél 100ml
 • 1 db X-Epilintimo intim mosakodógélsensitive 250ml
 • 1 db X-Epil Intimo Intim gél 100ml

Vegyes rendelkezések
A játékos a Promócióra történő jelentkezésével elfogadja a jelen játékszabályt, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét az Alveola nyilvánosságra hozza. Az Alveola fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által.